(a borítón Kovács Mihály
Garai nádor megvédi Erzsébet és Mária királynőket
című festménye)
(részlet)
Harmadik felvonás
2. szín

(...)
HORVÁTI JÁNOS Hívattál uram!
KIS KÁROLY Ha most parancsolnék egy cifrát! Őszintén felelj! Meg tudnád-e ölni a feleségemet?
HORVÁTI JÁNOS (testileg is meghőkölve) Nem értelek uram!
KIS KÁROLY Akkor világosabb leszek. Felelj! Mi kell az erős hatalomhoz és a tartós békéhez?
HORVÁTI JÁNOS Erős hadsereg.
KIS KÁROLY Értelme-veszett nép vagytok ti. Mindig háborúznátok. A dinasztia a lényeg! Hogy legyen fiú örökös! Lajos is rájött erre. El is szomorodott. Lányából ezért csinált legalább jogilag fiút. De mert igazából nincs dinasztia, Erzsébetet ezért rágja a kórság. Érted-e?
HORVÁTI JÁNOS Ha nincs hadsereg, nincs erő.
KIS KÁROLY (gúnyosan) Vitézül vág az agyad, vitéz! Ha van vitán kívüli örökös, akkor a nemzet épsége megmarad. A nemzet egysége az erő, és nem a hadsereg. Amikor István király fia meghalt, akkor kezdődött nálatok a baj és tetéződött András halálával. Lajos apjának szerencséje volt. Lajosnak már nem. Lajos nagyot hódított, de csak az álom játéka az, amit csinált, mert vitán felüli örököse nem maradt.
HORVÁTI JÁNOS Eddig értem, uram. De miért kellene bántanunk Margitot?
KIS KÁROLY Azért fiam, hogy a nápolyi magyar királyság természet szerint is egységes legyen. Ha Mária lenne a feleségem, törvényes lehetne minden. Most minden törvényen kívüli, tehát törvénytelen.
HORVÁTI JÁNOS Mária Zsigmond felesége. Margit a tiéd.
KIS KÁROLY Minden hiábavalóság! Jól mondta ezt a prédikátor. De lásd be, így, ahogy most van, uralmam teljes nem lehet.
HORVÁTI JÁNOS A magyarok törvényes királya vagy.
KIS KÁROLY Nem hinném, nagyúr! Amíg Mária ott van ahol én is ott vagyok, örök cáfolata koronámnak.
HORVÁTI JÁNOS De hiszen a javadra mondott le!
KIS KÁROLY Éppen azért! Királya trónjáról ha lemond, törvényes nem lehet az a cselekedet. Mária lemondásával vált legnagyobb ellenségemmé, mert így az én hatalmam zsarnoki uralom. A törvényesség csak akkor állhatna helyre, ha feleségül venném. Ehhez azonban olyan vérfürdőt kellene csinálnunk, hogy az Isten haragja biztosan lesújtana rám és özönvízzel takarítaná fel Magyarországot.
HORVÁTI JÁNOS Beszéded értem én, de mégis őrületnek tűnik.
KIS KÁROLY Mert az is. A hatalom őrülete ez, nagyúr! Ezért iszom. Máriával egész Európa sorsát megfordíthatom, nélküle mindkettőnk sorsa a pusztulás. E szövetség híján ennek az országnak jövője is elveszett. Ha nem valósul meg ez a lehetetlen összefogás, a cívódás népe marad a magyar. (Elgondolkozik.) Ehhez meg kell ölnöm Margitot és Zsigmondot.
HORVÁTI JÁNOS (teljesen belesápadva) Felség! Ne kísértsd az urat!
KIS KÁROLY Ha Máriát ölöm meg, azzal a kockát vetem el. Vagy megszilárdul hatalmam, vagy egy polgárháborúban halomra ölik egymást a magyarok.
HORVÁTI JÁNOS Bocsáss meg felség, ne igyál többet.
(...)