Harmadik felvonás (részlet)

(A kettéosztott színpad bal oldala a "szocialista hatalom szobája", mely lehet a pártbizottság helyszíne, de akár az ügyész irodája is. A szemben lévő falon modern feszületkent a Magyar Népköztársaság címere díszeleg, alatta a "Lenin a viharban" című festmény hatalmas reprodukciója látható. Hetvenes évekbeli bútorok - két szekrény, íróasztal, asztalok, székek - között néhány nagyra nőtt filodendron bólogat. A szín jobb oldala változatlanul Béres dolgozószobája. A két tér elválasztása - hasonlóan az előzőekhez - csak a színpad belsejében valóságos, egyébként imitált.)

1. KÉP

(A szín bal oldalán nyílik az ajtó, belép Havas, a járási pártbizottság titkára, és Dongó, a megyei tanács művelődési osztályának a vezetője. Havas hatvan körüli, zömök ember, rá van írva, hogy egy kis italtól máris közönséges. Dongó jó negyvenes, értelmes kinézetű. Mindketten erősen másnaposak.)

HAVAS
Ilyen szép november hetedikénk még nem is volt, Ferikém, mint ez a tegnapi! Ezek a szovjet katonák hogy táncoltak! Te, hogy bírnak ezek olyan magasra felugrálni?

DONGÓ
A brant tudja. Szerintem ugráltak ezek már az anyjuk hasában is.

(Havas a szekrényhez megy, kivesz belőle egy üveg konyakot, tölt mindkettőjüknek.)

HAVAS
(ez egyik pohár konyakot átadva) Na, kutyaharapást szőrivel!

DONGÓ
(koccintás közben) Éljen Kádár elvtárs!

HAVAS
Éljen. Meg éljünk mi! Különben ezt a sok piát, amit a szeszipar idenyomott repinek, ki a franc issza meg helyettünk? Nincs itt egy épkézláb ember rajtunk kívül! (Isznak.) Na, jöhetne már az ügyész elvtárs is!

DONGÓ
Reméljük, fel bírt kelni! A kis Natasát nagyon abajgatta.

HAVAS
Te, az a Gazsi hogy tud hegedülni! Fenemód húzta! Figyelted Tyihonov elvtárs képét? A nagy tokás álla rögtön leesett.

DONGÓ
Ó. Az biztos. Tehetséges gyerek.

HAVAS
(ostoba tűnődéssel) Hogy mondjam neked? Te, annak a vériben benne van az a, hogy is mondjam mán (keresi a nagy, tudálékos szavakat), na, szóval látszik, hogy a vériben van az a zenei dinasztia.

DONGÓ
Szép volt az a film is az űrkutatásról, nem? Te hogy gondolod, Havas elvtárs?

HAVAS
Szép. Csak tudod, mit nem értek én ebben a gotterhalte-világűrben? (Közben tölt, isznak.)

DONGÓ
Mit?

HAVAS
Te okos ember vagy. Azt mondd meg nekem, hogy hogyan van az, hogyha teszem azt, például a Föld (kapkodva elkezd a plafon felé mutogatni) ott fenn forog abban a hatalmas, bazi nagy űrben, a Nap körül, mert hát forog, hiszen ez a csízió, nemde?, akkor hogy a büdös picsába nem esik le, mondjuk (hirtelen a lába elé mutat) ide?

(Dongó éppen mondana valamit, de ebben a pillanatban belép az ügyész, aki negyven év körüli, értelmes arcú, elegáns férfi.)

ÜGYÉSZ
Maximális tiszteletem!

HAVAS
(felvidulva) Ügyész elvtárs! (Megöleli, tölt neki egy pohárral.)

ÜGYÉSZ
(a fejére bökve, jelezve a másnapot) Bocsánat a késésért, Havas elvtárs.

HAVAS
Hát ezért igyál! Mondtam már Dongó elvtársnak is, hogy kutyaharapást csakis szőrivel! (Isznak.) De lefogadom, nem is a piátul horpadt be neked ennyire a fejed!

ÜGYÉSZ
Hát?

HAVAS
A kis Natasa tán túlzásba vitt valamit!

ÜGYÉSZ
(legyintve) Áh, semmi sem volt.

HAVAS
(csodálkozva) Hát?

ÜGYÉSZ
Nem tudok én elég jól oroszul ahhoz.

HAVAS
(kacsintva) Hát ahhoz nem is oroszul kell tudni, hékám, hanem magyarul! (Hangosan nevet a saját viccén, a másik kettő is bekapcsolódik.)

DONGÓ
(még nevetve) Ez nagyon jó! (Csapkodja a térdét.)

HAVAS
(kis szünet után) Na, tréfát félretéve! Van itt egy kis difi vagy dilemma, vagy mi az istennyila, nem is tudom. A lényeg a lényeg, hogy! Fentrül kaptunk egy kis finom ukázt. Hogy áll ez a Béres-ügy, ügyész elvtárs?

ÜGYÉSZ
(legyintve) Talán nem is büntetőjogi kategória. Komolytalan az egész.

HAVAS
Na! Komolyabbá kéne tenni egy kicsit!

ÜGYÉSZ
(kis gondolkozás után) Hát, azt is lehet.

HAVAS
(kis nyomatékkal) Kell! Szóval ez az egész jelenség, vagy mi a fene, nagyon sérti a szocialista erkölcsöt, meg mit tudom én, még mit, nyilván sok minden bajkarikát, de itt elsősorban a morál van veszélyeztetve! Egyértelműen köztörvényes módon, ügyész elvtárs.

ÜGYÉSZ
Értem. A helyzet az, hogy a kuruzslás gyanúja alapos lehet.

HAVAS
Nem lehet, hanem (nyomatékkal) az!

ÜGYÉSZ
Egyelőre nincs sem okirati bizonyíték, sem pedig tanúvallomás ellene.

HAVAS
Keresni kell! Hogy is mondta Lenin elvtárs? Keressetek, és találtok! Ki tette a feljelentést?

ÜGYÉSZ
Szúró elvtárs. A főnöke.

HAVAS
Na, őt fingassátok meg egy kicsit! Aztán majd hoz ő bizonyítékot eleget.

ÜGYÉSZ
De hogyan fingassuk meg, Havas elvtárs?

HAVAS
Hát csak úgy egyszerűen. Fosassátok be! Jó magyarosan. (Ismét nevetni kezd a saját viccén, a másik kettő ismét bekapcsolódik, közben isznak.)

DONGÓ
(könnyes szemmel, még nevetve) Ez nagyon jó. Hahaha! (Gurgulázva utánozza Havast.) Fosassátok be, jó magyarosan!

HAVAS
Ügyész elvtárs, mondjad már, ez a Béres, ez nem a Horthy-hadsereg tisztje volt?

ÜGYÉSZ
Sorkatona volt.

HAVAS
De valami rangja csak lett neki, nem?

ÜGYÉSZ
Nem tudom.

(Havas a telefonhoz ugrik és tárcsázni kezd.)

HAVAS
(a telefonba) Ducika! Legyen kedves megnézni dr. Béres József kisvárdai lakos kartotékját. (Várakozik, közben mutogat a másik kettőnek, hogy igyanak nyugodtan.) Hol kezdte? A grófnál? Na, biztos ott ment el az esze. Mi vót ennek a rendfokozata? Aha, őrmester. Na, köszönöm szépen. Aviszonhallás! (A többiekhez.) Na, eggyel több ok a ficánkoltatásra. Mit képzel az ilyen? A fasiszta Horthy plecsnit ragaszt rá, mi meg csókoljunk neki kezet? Mit gondol magáról ez a krumplibogár? Meg kell rángatni rendesen! Böcsülettel!

DONGÓ
(nyalizva nevetve) Jó magyarosan!

ÜGYÉSZ
Hát talán a törvény is lehetővé teszi.

HAVAS
Törvény? Ügyész elvtárs! Miről beszélsz? Itt mi vagyunk a törvény. Persze hogy lehetővé teszi.

(Isznak, nevetgélnek, majd a szín elsötétül.)

2. KÉP

(A szín jobb oldalán Béres tesz-vesz, kis idő után belép Szemcsák.)

SZEMCSÁK
Ej, micsoda ruszki macák voltak itten, komám! Igazi cicababák! Havas elvtárs persze most is kitett magáért! Úgy berúgott, öröm volt ránézni!

BÉRES
Mikor?

SZEMCSÁK
Mikor-mikor? Tegnapelőtt. Mikor az elvtársak itt voltak.

BÉRES
Szóval, részeg volt, mint egy disznó?

SZEMCSÁK
Disznó? Ne sértsd már meg azt a gyönyörű jószágot! Mint egy bölény, komám! Hozzá képest a részeg disznó legfeljebb csak valami zsúrfiú lehetett volna egy anyák napi rendezvényen! Tószt közben rájött a hányás. De feltalálta magát! Lehajolt, behányt az asztal alá, oszt folytatta. A takarítónők közben sikáltak.

BÉRES
A szovjet gyévocskák mit szóltak ehhez?

SZEMCSÁK
Azok? Semmit se. Nekik természetes. Náluk a szőrös lábhoz drótkefe dukál. Te! Én se vagyok egy piskóta ember, de ezek az ukránok mind olyan behemótok, hogy nyugodtan lehetne őket pénzért mutogatni. Igaz, nyelték is a vodkát meg a szatmárit, mint vízilovak az édesvizet.

(Hirtelen belép két rendőr - egy őrvezető és egy szakaszvezető - és az ügyész.)

ÜGYÉSZ
Jó napot, Béres! Szervusz, Szemcsák elvtárs. (Szemcsákhoz, megütközve.) Te hogyhogy itt?

SZEMCSÁK
Csak beugrottam megmondani Béres komámnak, hogy ritka róka kerüli el a csávát.

ÜGYÉSZ
Meglehet, fején találtad a szöget, Szemcsák elvtárs.

SZEMCSÁK
Akkor már csak arra kell ügyelnem, nehogy az legyen a vége, hogy a fejemet bekössék.

ÜGYÉSZ
Nem vagy te lány, minek kötnék be?

SZEMCSÁK
Nem is arra mondom.

ÜGYÉSZ
Hát?

SZEMCSÁK
Újabban, aki a szöget fejen üti, azt fejen ütik.

ÜGYÉSZ
Valami hasonló miatt jöttünk. Ismét házkutatást kell tartanunk. Talán az a legjobb, Szemcsák elvtárs, ha távozol.

SZEMCSÁK
(kicsit megszeppenve) Értem, ügyész elvtárs. (Béreshez.) Jóskám, vigyázz magadra! (Az ügyészhez.) Ne nagyon ijeszd meg, ügyész úr! Érzékeny lelke van. (Súgva.) Poéta.

(Szemcsák el, a rendőrök pedig kutakodni kezdenek.)

ÜGYÉSZ
(a rendőrökhöz) Mi a helyzet?

SZAKASZVEZETŐ
Minden rendben van, ügyész elvtárs. A plomba sértetlen.

ÜGYÉSZ
Aha. (Béreshez.) Bejelentés érkezett, hogy Béres elvtárs a lefoglalás szabályait kijátszva tovább folytatja kuruzsló ténykedését. A rendelkezésre álló adatok alapján már gyanúsítanom kellene. Mégis úgy gondoltam, előbb részt veszek egy nyomozati cselekménynél, s váltok néhány szót önnel. Hajlandó-e a kérdéseimre válaszolni?

BÉRES
Természetesen.

ÜGYÉSZ
Figyelmeztetem, hogy sem magát, sem pedig hozzátartozóit nem köteles bűncselekménnyel vádolni, ez esetben a vallomástételt megtagadhatja. Mivel ez a nyilatkozata tanúvallomásnak számít, csak az igazat mondhatja. A hamis tanúzást a törvény szabadságvesztéssel bünteti. Megértette a figyelmeztetést?

BÉRES
Megértettem.

ÜGYÉSZ
A meghallgatást egyelőre a vétségi eljárás keretében foganatosítom, így utólag készítek majd róla feljegyzést. Tudomásul veszi?

BÉRES
Várom a kérdéseket.

ÜGYÉSZ
A nyomozás eddigi adatai szerint a nyírtassi általános iskola igazgatójától ön az iskola korábbi biológia-szertárának kísérleti eszközeit - köztük több mikroszkópot, egy sterilizálókészüléket, pipettákat, lombikokat, Bunsen-égőket, kémcsöveket és különféle vegyszereket - megkapta, cserébe azért, hogy az ön cseppjeiből rendszeresen részesülhessen. Megfelel-e ez a valóságnak?

BÉRES
(az egyik fiókból több papírt vesz elő) Nem fedi a valóságot. A nyírtassi igazgató egy mikroszkópot leselejtezett. Itt van az erről szóló jegyzőkönyv másodpéldánya. Esze ágában sem volt nekem adni. Mielőtt kidobták volna, azt az előbb eltávozott barátom, Szemcsák János elkérte tőle, ami tulajdonképpen azzal egyenlő, mintha a kukából vette volna ki. Minden egyéb mást hivatalosan vásároltam. Tessék, itt vannak a vásárlási igazolások.

(Az ügyész átveszi a papírokat, egy darabig nézegeti azokat, majd visszaadja Béresnek.)

ÜGYÉSZ
Azt akarja mondani, hogy ön Deák Mihálynak ingyen ad rendszeresen a cseppekből?

BÉRES
Nem. Deák Mihálynak csak egyszer adtam a szerből. Valójában nem is neki, hanem a kutyájának.

ÜGYÉSZ
(megütközve) A kutyájának? És meggyógyult az a kutya?

BÉRES
Egészséges, mint a makk.

ÜGYÉSZ
Béres! Árulja el nekem! Mit akar maga? Nem érzi, hogy amit csinál, az veszélyes a társadalomra?

BÉRES
Én nem így érzem.

ÜGYÉSZ
Hát ez a baj. Mi viszont így érezzük. S nemcsak érezzük. Így is gondoljuk. Tudja, Béres, a rosszat tanulmányozni kell. Ezt a feladatot a történelemben először, átfogóan és lényegre törően a marxizmus végezte el. A magam részéről a marxizmus legnagyobb felfedezésének azt tartom, hogy ráébredt a rossz lényegére. Nem csak a szubsztanciájára, a kvintesszenciájára is. Ennek értelmében: az emberi rossznak objektív alapjai vannak, és ezeket az alapokat az emberi létezés feltételeiben kell kutatnunk. De hogy az ön esetére lefordítsam! Nyilvánvaló, hogy a betegek gyógyulni akarnak. Nyilvánvaló, hogy a gyógyíthatatlanok reménykednek. Nyilvánvaló, hogy aki sajnálja őket, az segíteni akar. De aki a hivatalos tudomány megkerülésével akar segíteni, az a rosszat teszi. Az kerülő utakon jár, tehát tévutakon tévelyeg. Kijátssza a szocialista jogot és erkölcsöt. Meglopja a társadalom tagjainak a törvénybe és a törvényességbe vetett bizalmát. Aki pedig ennek érdekében orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, bizony bűncselekményt is elkövet.

BÉRES
Nem folytatok orvosi gyakorlatot.

ÜGYÉSZ
Dehogynem. Úgy tesz, mintha orvos volna.

BÉRES
Ilyet soha nem állítottam. Mindig elmondom, hogy nem vagyok orvos.

ÜGYÉSZ
Mégis azt a látszatot próbálja kelteni.

BÉRES
(könnyed méltatlankodással) Dehogy próbálom!

ÜGYÉSZ
Most is fehér köpenyben van.

BÉRES
Kutató vagyok. A munkahelyemen is, a laboratóriumomban is, mindig fehér köpenyt viselek. De elárulom önnek, a kórházban a betegszállító fiúk is fehér köpenyt hordanak.

ÜGYÉSZ
De magabiztos! Ön tényleg hisz abban, hogy a cseppjei gyógyítják a rákot?

BÉRES
Én hiszek. S nyugodt lelkiismerettel mondhatom ki: eredményeim ismeretében nem szeretnék a nem cselekvés bűnébe esni.

ÜGYÉSZ
Áhá! Inkább a cselekvés bűnét választja. Na, ide figyeljen! Hagyjuk a jogi tévutakat. Tételezzük fel, hogy elfogadom, a joghoz ahhoz annyit sem konyít, mint tyúk az ábécéhez. De mi van, ha kiderül, hogy a tudományban is tévutakon jár?

BÉRES
Nem én járok tévutakon. Kutatásaim azt igazolják, hogy a rák gyógyítható. A jog tudománya nem találja most az igazság ösvényét. De hadd áruljam el önnek, a természettudományban sokszor a tévutak is hasznosak! Kolumbusz Indiába indult, s felfedezte Amerikát. Igaz, soha nem tudta meg, hogy amit tett, hatalmasabb annál, mint amire vállalkozott, de ez nem vonhat le semmit az értékéből. A dolog lényegén ez egy kummát sem csorbít. Ő azért indult el, mert hitt abban, hogy a föld gömbölyű. Felfedezése ezt ugyan nem igazolta, ám a világ általa ezerszer gazdagabb lett, a hite pedig később igaznak bizonyult. Én is úgy indultam el, mint egykor Kolumbusz. Csak én segítséget semmilyen hatalmasságtól sem kaptam a vállalkozásomhoz. A rák gyógyítható. Én a találmányommal az emberiségnek azt az ügyét szolgálom, hogy közelebb férkőzhessen az igazsághoz. (Eltűnődik.) Mi, emberek leginkább abban különbözünk az állatoktól, hogy többet látunk, mint amit szemünk látni bír. Látásunkban mindig ott van a meglátás is, tehát az is, ami gondolatainkat élteti és mozgásba hozza.

ÜGYÉSZ
Maga egy álmodozó, Béres! Jól mondta Szemcsák elvtárs: egy poéta. (Eltűnődve.) Az eszébe sem jut esetleg, hogy Kolumbusz nélkül talán az amerikai imperializmus sem létezne?

BÉRES
Ön így gondolja?

ÜGYÉSZ
Nem is tudom.

BÉRES
Akkor ne várja, hogy egy csöndes tűnődésre bármit is válaszoljak.

ÜGYÉSZ
(hosszasan gondolkozik) Fura alak maga! Egy igazi csodabogár. (A rendőrökhöz.) Na, mi a helyzet?

SZAKASZVEZETŐ
Téves a bejelentés.

ÜGYÉSZ
Rendben. (Béreshez.) Még találkozunk.

(Az ügyész, a rendőrök kifelé indulnak, de ebben a pillanatban belép Ágika és Katinka. Ágika csinosan öltözött, Katinka sapkában van, látszik rajta, hogy beteg. Az ügyész és a rendőrök udvariasan félreállnak. Ágika és az ügyész összenéznek, Katinka a sapkát illedelmesen leveszi, szemét szégyenlősen lesüti. Az ügyész meghökken a gyermek kopasz fejét meglátva. Biccent, s hirtelen kilép a rendőrök után. A szín elsötétül.)

3. KÉP

(A szín bal oldalán Havas iszogat egyedül, cigarettázik, fütyörészget, miközben az egyik sarokban egy kisebb karácsonyfát díszít. A fa tetején vörös csillag, alatta különféle papírdíszek. Némelyik ágán egy-egy katonai jelvény is felcsillan. Az asztalon rengeteg piás üveg sorakozik: egyik tele, másik üres, némelyik éppen hogy félig van. Szúró tétován besettenkedik.)

HAVAS
Jöjjön csak bátran, Szúró elvtárs! A lassú léptek a szocializmus lépéseit nem lassíthatják! Gondolom, sejti, mért hívattam?

SZÚRÓ
(bambán) Fogalmam sincs.

HAVAS
Na! Ne nézzen mán így a fejéből! Erőltesse meg a buksiját!

SZÚRÓ
Béres?

HAVAS
Na, látja! Mégiscsak okos ember maga. Nemhiába lett vezető. A helyzet az, hogy önt az ügyészség hamarosan ki fogja hallgatni. A feljelentést maga tette, ergo: maga tud az ügyről a legtöbbet.

SZÚRÓ
Én?

HAVAS
Ki más? Tán én? Ide figyeljen! Maga egy rendkívül hasznos tagja a társadalomnak. Igaz? Igaz. A munkáját becsülettel, a szocialista erkölcshöz hű magatartással, nagy szakértelemmel végzi. Igaz? Igaz. Nyilván nem azért tett feljelentést, mert egy gerinctelen köpőgép, hanem azért mert úgy gondolta, hogy a szakmai tisztesség és az emberi méltóság ezt megköveteli. Igaz? Igaz. Na már most! Ha ön egy kis szarjankó, akkor nyilván nem tud az ügyről semmit. Ám ha a pártunk és államunk iránti hűség vezérelte, akkor minden a markában van. Igaz? Igaz. De ha nincs! Akkor a kihallgatásig szedje össze a bizonyítékokat, különben faszolás lesz! Ez az ügy nekünk is fontos. Segítek! Újév után fogják kihallgatni. (Itallal kínálja.) Egy pohárral?

SZÚRÓ
(ijedten) Köszönöm, elfogadom. (Isznak.)

HAVAS
Tanúk kellenek, okiratok, s minden, ami bizonyíték lehet!

SZÚRÓ
Tanúk? Mire? Köztudomású, hogy osztogatja a cseppjeit.

HAVAS
Mondjuk arra, hogy dr. Bubónak adja ki magát. Hogy úgy tesz, mintha orvos volna.

SZÚRÓ
Nem hinném, hogy ilyet bárki is mondana, akinek adott a cseppből.

HAVAS
Akkor mondjon más. Ismeri a mondást: "Ember nélkül nem mozdul a történelem, ahogy testek nélkül sincs tömegvonzás."

SZÚRÓ
Hát egy tanúm biztosan van.

HAVAS
Na látja! De ahol egy van, ott lesz még több is! Egyik hozza a másikat. Valaki mondhatna olyat is, hogy pénzt fogadott el! És ebben szerintem nem is hazudna! Biztos vagyok benne, hogy nem ingyen osztogatja. Mi a frásznak csinálná, ha nem a haszonért?

SZÚRÓ
(homlokára csap) Havas elvtárs!

HAVAS
Na?

SZÚRÓ
(örömmel) Megfogtuk! Megvan! Ezek most vettek egy új Zsigulit! Mi a ménkűből? Megtakarított pénzük a fizuból nuku!

HAVAS
Mikor vették az autót?

SZÚRÓ
Vagy két napja.

HAVAS
Azt két éve meg kellett rendelniük. Minden stimmel. Meglesz a madárka! Na, egészségünkre! Azt hiszem, én vagyok az idősebb, szerbusz. (Pertut isznak.) A fenyőünnepre megvetted már az ajándékokat?

SZÚRÓ
Meg. Tegnap voltam Nyíregyen.

HAVAS
A gyerekeknek mit hoz a Jézuska?

SZÚRÓ
A fiúnak egy kisvasutat, a lánynak egy gyönyörű szovjet alvó babát.

HAVAS
Az asszonynak meg virgácsot, mi? Mint a Télapó! Na, mindjárt keresünk itt neki valami rendkívüliséget!

(Isznak tovább, a szín elsötétül.)

4. KÉP

(A Jobb oldali színen Béres az asztalnál ül, éppen újságot olvas, amikor beront a szakaszvezető és az őrvezető. Mögöttük higgadt léptekkel jön be az ügyész.)

SZAKASZVEZETŐ
(kiáltva) Házkutatás! Dollárokat, márkákat, dinárokat, mindenféle valutát elő!

BÉRES
Nekünk csak forintunk van.

(A szakaszvezető és az őrvezető kutakodni kezd, majd a keresést kint folytatják.)

ÜGYÉSZ
Béres! Maga megtévesztett. Ön a hatóság félrevezetésére törekszik. Honnan volt pénzük új kocsira?

BÉRES
Nem volt.

ÜGYÉSZ
(enyhe felháborodással) Ne hazudjon a szemembe! Ott áll az új autó az udvaron. Tán kölcsönkapták? Miért tagadja, hogy a cseppjeit pénzért árulta?

BÉRES
Soha senkitől nem fogadtam el ellenértéket.

ÜGYÉSZ
Akkor az autó sem az öné?

BÉRES
De az enyém.

ÜGYÉSZ
Rendben. Ha nem tudja igazolni az autó vételárának a származását, letartóztatom.

BÉRES
Nincs vételár. (Elővesz néhány papírt a táskájából.) Volt egy autónyeremény-betétkönyvünk. Éppen kisorsoltak bennünket a karácsonyi húzáskor. Tessék.

(Az ügyész átveszi a papírokat, zavartan nézegeti.)

ÜGYÉSZ
(megrázza a papírokat) Nem hamisak?

BÉRES
Ellenőrizze le.

ÜGYÉSZ
Rendben van, Béres. Figyelmeztetem, egyre több a terhelő adat ön ellen. (A papírokat az asztalra dobja, és kifelé indul.)

BÉRES
Áldott karácsonyt!

ÜGYÉSZ
(megfordul, hosszan Béresre néz) Önnek is.

5. KÉP

(A szín bal oldalán Havas felbont egy üveg Napóleon konyakot, s tölt magának egy hatalmas vizespohárral. Kortyolgatja, ízlelgeti, élvezettel iszogatja. A Lenin-kép elé megy, nézegeti. Rágyújt. Fürkészi tovább a festményt. Gyönyörködik benne? Magában vitázik vele? Nem lehet eldönteni.
Eközben a Jobb oldali színen Béres tesz-vesz, majd halálos fáradtan az asztalra dől, és elalszik. Bejön a felesége, Katalin, aki egyszerű öltözetű, középkorú, de még mindig sugárzóan szép asszony. Halkan odalopakodik Béreshez, megsimogatja. Béres felébred, átölelik egymást és kimennek. Aztán bejön egy csinos lány, a kezében egy vödörrel, csöndesen dúdolgat valamit, közben hipós vízzel felmossa a laboratóriumot.)


6. KÉP

(A szín bal oldalán - Havas irodájában - Rózsa elvtársnő, Havas, Dongó és Béres. Rózsa középkorú, szigorú arcú, csinos nő.)

HAVAS
Hadd mutassam be önnek Rózsa elvtársnőt, a minisztériumból! (Béres és Rózsa kezet fognak.) Nekünk, a pártnak van egy konkrét ajánlatunk.

BÉRES
(értetlenül) Kinek van ajánlata?

HAVAS
Jól hallotta, Béres elvtárs!

DONGÓ
Tegnap az ön ügyében voltunk Budapesten, Aczél elvtársnál.

HAVAS
Nézze, Béres! Borzasztóan kellemetlen maga nekünk. Megmondom az őszintét! Ha a jugók nem szimpatizálnának annyira önnel, már rég elfújtuk volna. Már ott csücsülne a hűvösön.

BÉRES
Én? Miért?

RÓZSA
Mert amit csinál, az a szocializmus eszméivel nem összeférő.

BÉRES
Asszonyom, én egy egyszerű kutató vagyok.

HAVAS
Éppen ez a baj. Hogy is mondta Lenin elvtárs? (Rózsának imponálva folytatja.) Quod licet lovi, non licet bovi. (Amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek) De ha nem is ő mondta, minden bizonnyal idézte valamikor.

DONGÓ
Értse már meg, az ön ténykedése ellentétes a szocialista tudománnyal. Itt nem lehet egyénieskedni! Itt kollektív eszmék vannak, tehát a munka is csak kollektív lehet. Maga nem művész!

HAVAS
Meg egyébként is! Ön alapvetően egy agráripari dolgozó. Semmi köze a gyógyításhoz! Itt nem lehet lacafacázni! A szocializmust építjük.

BÉRES
Nem hiszem, hogy az én munkám volna az akadálya.

HAVAS
Hiszi, nem hiszi, az! Amerikában vagy nyugaton ez a stílus elmegy. Még tán a jugóknál is. De itt, ahol éjjel-nappal azon fáradozunk, hogy a szocializmusból felépítsük a kommunizmust, itt nem!

RÓZSA
Nézze, Béres elvtárs! A tudomány paradigmáinak mindig az a törekvése, hogy a konzisztenciákat kiszorítsa és objektív legyen. Az Ön ténykedéséről ez nem mondható el.

BÉRES
A tudomány paradigmáinak ezt a törekvését például Kurt Gödel egyértelműen cáfolta.

RÓZSA
Béres elvtárs! Tényleg azt hiszi, hogy most egy imperialista dilettáns kihúzhatja a slamasztikából? És éppen Gödel? Aki a nagy tudományosságban odáig jutott, hogy a tudomány által látta bizonyítottnak Isten létezését? Isten és a tudomány eleve kizárják egymást! Az egyik a fantázia, a másik a befolyásmentes valóság.

BÉRES
Rendben. Akkor mit mond Heisenberg határozatlansági relációjára? Ezt a tézist a magyar egyetemeken is tanítják. A konzisztencia és az objektivitás egyértelmű cáfolata.

RÓZSA
Hagyjuk már az imperialistákat! Mondjon egy szocialista tudóst, s rögtön megadom magam!

BÉRES
Szocialistát nem tudok.

DONGÓ
(tudálékosan közbevágva) Hát ez az! Nézze, Béres! Maga nyilatkozta a múltkorában valahol, hogy a gyógyszere elsődlegesen az immunrendszeren keresztül hat, s van placsító hatása is.

BÉRES
(kijavítva) Placebo.

RÓZSA
(mosolyogva Dongón) Béres elvtárs! Nem érzi, hogy állításai tudománytalanok, és egyértelműen sanda kapitalista szemléletet tükröznek? Tudja, mit mondok? Meg fog lepődni! A maga cseppjei a régi sámánok kotyvalékaira emlékeztetnek. Sőt, az előbb idézett állítása akár azokra is igaz lehet. Maga még a végén azt fogja kitalálni, hogy kössük össze az orvostudományt a régi természetgyógyászattal vagy a tibeti orvoslással.

BÉRES
Egyik sem lenne ostobaság.

DONGÓ
Na, mondom!

BÉRES
(folytatva a megkezdett gondolatot) Bár én a placebó hatásról nem beszéltem, ugyanis...

RÓZSA
(közbevág) Béres elvtárs! Én elhiszem a maga jó szándékát. De az a tudományban kevés. Én elhiszem a tudását is. De a szocialista tudományban a tudás is kevés. A szocialista tudomány intézményesített tudomány. Nem érti? A szocialista tudomány, hogy mondjam önnek?, nem gyerekjáték, na! Megvannak a maga keretei.

BÉRES
Úgy látom, a korlátai is.

HAVAS
Béres elvtárs! Mit akar ön valójában?

BÉRES
Dolgozni akarok. Folytatni szeretném a kutatásaimat.

HAVAS
Ez az, ami nem fog menni. Most elmondom, mi az, ami lehetséges. Aczél elvtárs javaslata a következő. Mondjon egy összeget! Amekkorát csak bír. Ideadja a gyógyszer receptjét, az összes kutatási eredményét, s szépen a családjával összepakol, elköltöznek Nyugatra. Világútlevelet kapnak, kivándorlási engedélyt, s legálisan letelepedhetnek Franciaországban vagy Angliában. Vagy Amerikában. Bánja a kánya. Egy a lényeg: menjenek.

BÉRES
(az elképedéstől elfehéredve) Hagyjam itt a hazámat?

HAVAS
Mondom, mondjon egy összeget! Amekkorát csak bír!

BÉRES
Hogyan hagyhatnám itt a szülőföldemet? A barátaimat, a házamat, a rokonaimat? Mindenem ideköt.

HAVAS
Mi? Hagyjuk már a szentimentális nyavalygást! Legyen esze! Mindenféle eljárás megszűnik maga ellen, lesz pénze, háza, kocsija, laboratóriuma. Kutathat kedvére.

BÉRES
Csak nyugalmam nem lesz soha.

HAVAS
Az itt se lesz. Benne vart a kutyaszorítóban rendesen.

RÓZSA
Nem disszidens lesz. Minden évben hazajöhet majd. Akár több hónapra is.

BÉRES
Engem ez a föld dajkált, a gyermekeim is itt születtek, halottaim is ebben a földben nyugszanak. A hazámért fogtam fegyvert, amikor fegyvert kellett fogni, s most gyávuljak el, mikor az szorongat, ki maga is szorong?

HAVAS
Hibbant maga, Béres! Menjen haza, s gondolja át! Milliomos lehet.

BÉRES
A hazám nélkül mindenütt koldus a becsületes nevem.

HAVAS
Azt, hogy mi a becsületes, itt mi döntjük el.

BÉRES
Akkor sem fogok eben gubát cserélni. Nekem ez az ország nem átjáróház!

HAVAS
Megáll még magában az ütő, ha megkóstolja a feketelevest. Töprengjen még egy kicsit!

DONGÓ
Legyen eszel Veszett fejsze nyele az álmodozása.

BÉRES
(gunyorosan) Hogy is mondta Lenin elvtárs? Quod dixi, dixi. (Amit mondtam, megmondtam.) De ha nem is ő mondta, minden bizonnyal idézte valamikor. Isten önökkel.

DONGÓ
(Havashoz és Rózsához) Ez teljesen meghibbant!

HAVAS
Majd az ügyész elvtárs kirendel egy szakértőt, oszt az megállapítja.

(Béres sarkon fordul, katonás léptekkel távozik.)

7. KÉP

(A szín jobb oldalán Béres az egyik asztalra borulva szendereg. Benyit Katalin, halkan odamegy hozzá, megsimogatja.)

KATALIN
Drágám! Gyere, ne gyötörd magad!

BÉRES
(megsimogatja felesége kezét) Csak pihenek.

KATALIN
Fogadjuk el.

BÉRES
(álmosan) Mit?

KATALIN
Az ajánlatot.

BÉRES
(feláll) Hagyjuk itt a hazánkat?

KATALIN
Nincs más lehetőség.

BÉRES
De van.

KATALIN
Mi? Hogy szétmorzsolnak? Hogy a gyerekeid földönfutók lesznek?

BÉRES
A törvény...

KATALIN
(felháborodva közbevág) Miről beszélsz? Miféle tör vény? Amelyik előtt csak lámpaláztól dadoghat az igaz? Ha egyáltalán dadogni engedik! Nem látod, hogy a nyakadra tekeredett máris az irigységtől felingerelt hatalom?

BÉRES
Majd letépem magamról.

KATALIN
(egyre hangosabban) Te megháborodtál. Hónapok óta csak rettegünk, hogy mi lesz, s amikor van egy emberi ajánlatuk, te...! (Elkeseredve.) Hogy lehet valaki ilyen makacs szamár?

BÉRES
Emberi ajánlatuk? Eszeden vagy?

KATALIN
Holnap pakolunk. Punktum.

BÉRES
Azt már nem!

KATALIN
(fokozódó dühvel) Mit akarsz te? Mit akarsz? Tönkre akarod tenni a családodat? Bele akarsz dögleni? Hogy nézel máris ki? Rá sem bírok már nézni a gyógyszeredre! Egyetlen cseppjében benne van minden nyomorúságunk!

(Hirtelen az asztalhoz ugrik, elkezdi rángatni az ajtó felé.)

BÉRES
Mit csinálsz?

KATALIN
Azt, hogy befejeztük! Nem hagyom, hogy kicsináljanak! (Megáll, szuszog.)

BÉRES
Tíz éve, hogy rátértem erre az útra. Azóta minden energiámat, minden szabad időmet arra fordítottam, hogy segíteni tudjak a betegeken. Összeállítottam egy olyan szert, amelyről a meggyőződésem az, hogy sokaknak az életet jelenti. Nem hagyhatom abba ezt a munkát!

KATALIN
(az asztalt tovább ráncigálva) Majd folytatod odakint. Az anyjuk keservit! Ha ez az ára az életnek, akkor elmegyünk.

BÉRES
Csillapodj! Hová rángatod azt az asztalt?

KATALIN
Hová? Oda ki, a francba! Ezen többé nem éjszakázol! Holnap pakolunk.

(Katalin az ajtón kívülre teszi az asztalt.)

BÉRES
(kifelé kiabálva) Nyugodj már meg! Elment az eszed?

KATALIN
(kintről) Nekem? Most jött meg!

(A szín elsötétül.)

8. KÉP

(A szín bal oldalán Havas elvtárs és az ügyész. Havas rendkívül dühös, az ügyész is feszülten toporog.)

HAVAS
És nem kell neki sem a pénz, sem Amerika, se semmi! Az eszem megáll. Most mit mondjak Aczél elvtársnak? Na, ezt mondd meg nekem! Mit lehet az ilyen emberrel kezdeni?

ÜGYÉSZ
Hát, nehéz eset.

HAVAS
Ezt le kell tartóztatni, ügyész elvtárs! Ez nem ért szép szóbul. Érted? Majd a dutyiban észhez tér. Egy-két napig vacog a család után, oszt ott majd megadja magát.

ÜGYÉSZ
Alig van bizonyíték ellene. Még a meggyanúsítása is kérdéses.

HAVAS
Na ne! Mi az, hogy alig van bizonyíték ellene? Nem elég, ami látszik?

ÜGYÉSZ
Havas elvtárs! Én megértem, hogy mi a pártbizottság elvárása, de csakis a törvény keretei között járhatok el.

HAVAS
És? Minden megnyilvánulása törvényellenes.

ÜGYÉSZ
Csak éppen nehezen ütköztethető a bétékába.

HAVAS
Bétéká? Te vagy a bétéká. Szúrót meghallgattad már?

ÜGYÉSZ
Még nem. Ő úgyis csak annyit tud, amennyit a feljelentésben írt.

HAVAS
Cc. Hátha azóta tud többet is! Minél előbb hallgasd meg, azt tanácsolom!

ÜGYÉSZ
Hamarosan sort kerítek rá.

HAVAS
Minél előbb! (Az ügyész vállára teszi a kezét.) Ügyész elvtárs! Te értelmes ember vagy. Nagy jövő állhat még előtted. Mi veled vagyunk. Nem igaz, hogy nem tudod kitalálni, hogy hogyan kell egy ilyen ostobán konok embert torkon ragadni! Kelepcébe csalni! Szépen néz ki a szocialista jog, ha ez az imperialista hajlamú, csökönyös szamár túljár az eszeden. Nehogy az legyen a vége, hogy a szakmai alkalmasságod mellé odafönt valaki egy kérdőjelet tegyen!

ÜGYÉSZ
(elborult homlokkal) Igyekezni fogok. (Pálinkával kínálja Havast, az mohón elfogadja.)

HAVAS
Azt jól teszed. (Iszik.) Osztán, ha végképp nem lenne bizonyíték, elég neki egy kis ejnye-bejnye. Legyen lejáratva, az a lényeg. Menjen el a kedve mindentől.

(Havas el.)

ÜGYÉSZ
(magába roskadva) Kivel vitázom én hetek óta? Kinek replikázok minden éjszaka? Bűnös? Nem bűnös? Tényleg ezt vizslatom? Vagy nem is ez érdekel? Béressel vitázom én? És kivel vitáztam az előbb? Havas elvtárssal? Egy feltaláló sorsa nyugtalanít? Vagy csak a félelem? Lehet, hogy minden Béres ellen való érvem csak önvédelem? Holnap berendelem Szúrót. A rosseb egye meg! Mi ez a folyondár, ami rám tekeredett, s egyre jobban fojtogat?

(Ügyész el.)

9. KÉP

(A szín jobb oldalán Béres, Szemcsák, Simon és Kaponyás bácsi Néha behallatszik egy-egy vonat fütyülése.)

SZEMCSÁK
Szóval, le akartak kenyerezni. Jól tetted, komám, hogy visszautasítottad.

KAPONYÁS BÁCSI
Én mennék, ecsém, a helyedbe! Hűtlenhez csak a bolond marad hű.

BÉRES
Mondtam már, hogy nem kell berezelni!

KAPONYÁS BÁCSI
Nem-e? Aki mögött nincsen senki, azon könnyen csattan a bilincs. Nehéz ügy az, ha megfosztják az embert az öleléstől.

SZEMCSÁK
Az a baj, hogy ez a szocialista jog olyan, ha akarom, vemhes, ha akarom, nem vemhes.

KAPONYÁS BÁCSI
(csendesen) Tótágast áll benne Jusztícia.

(Belép Katalin.)

SZEMCSÁK
(Béreshez) Arra gondolj csak, hogy mennyi emberen segítettél! Ez a legfontosabb. A többi smafu.

BÉRES
Aggaszt ez a pártvezetés.

SZEMCSÁK
Ja, komám, hát az engem már lassan negyed százada aggaszt!

KATALIN
(fülelve) Hagyjuk a politikát.

(Nyílik az ajtó, belép rajta az őrvezető és a szakaszvezető, mögöttük feldúltan az ügyész.)

ÜGYÉSZ
Dr. Béres József! Közlöm önnel, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján alaposan gyanúsítható azzal, hogy éveken át az orvosi tevékenység folytatására jogosultság látszatát keltve rendszeresen és többnyire ellenszolgáltatásért az ön által előállított vegyipari terméket gyógyszernek feltüntetve forgalmazta. A Magyar Népköztársaság büntető törvénykönyve szerint, aki jogosulatlanul, ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen az orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet folytat, bűncselekményt követ el, s szabadságvesztéssel büntethető. Ennek minősített esete, ha mindezt az orvosi gyakorlatra jogosultság színlelésével teszi. Erre tekintettel alaposan gyanúsítható 32 rendbeli, folytatólagosan elkövetett kuruzslás bűntettével. Részletes kihallgatását az ügyészségen fogom foganatosítani. Megértette?

BÉRES
Igen.

ÜGYÉSZ
Rendben. Havas elvtárs vár öntől egy nyilatkozatot.

BÉRES
(morcos sértettséggel) Már válaszoltam.

KATALIN
(beletörődötten) Nagyon konok.

ÜGYÉSZ
Értem. Jó. További bizonyítékok beszerzése érdekében ismételt házkutatást tartunk. A házkutatás ideje alatt kérdéseket fogok önhöz intézni. Figyelmeztetem, hogy minden válasza vallomástételnek minősül. Figyelmeztetem arra is, hogy nem köteles vallomást tenni. Nem köteles sem magát, sem pedig hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolni. A vallomástételt bármikor megtagadhatja, ám ha vallomást tesz, az ön ellen felhasználható. Ez esetben senkit sem vádolhat hamisan. Ezt is megértette?

BÉRES
Ezt is.

ÜGYÉSZ
Mindezeken túl, minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy ön az önnel szemben alkalmazott lefoglalás szabályait szándékosan megszegte, annak érdekében, hogy egy bizonyos Komlós Katalin nevű kassai kislánynak a szerből jelentős mennyiséget jogszerűtlenül juttathasson. Ezzel a bizonyítási eljárás veszélyeztetésére törekedett, ugyanakkor egyértelművé tette a bűnismétlés veszélyét is, ezért előzetes l etartóztatását is el fogom rendelni. Alapos okkal feltételezhető az is, hogy a kiskorú gyermek egészségi állapotát ezzel a magatartásával súlyosan veszélyeztette. (A rendőrökhöz.) Tegyék a dolgukat! (A rendőrök kutakodni kezdenek, majd a házkutatást kint és más helyiségekben folytatják. Néha behallatszik a csörömpölésük.) Válaszol a kérdéseimre?

BÉRES
Természetesen.

ÜGYÉSZ
Panaszt jelent-e be a gyanúsítás ellen?

BÉRES
Nem jelentek.

ÜGYÉSZ
(csodálkozva) Nem? Tehát elismeri a bűnösségét?

BÉRES
Nem ismerem el.

ÜGYÉSZ
Akkor miért nem panaszol?

BÉRES
Mert úgy látom, igazuk van a régieknek. A rossz erkölcs a törvényt is a hatalmába vonta már.

ÜGYÉSZ
(meghökkenve) A hatóság elleni módszeres támadást ügy értékelem, mint az eljárás eredményességének meghiúsítására való törekvést.

BÉRES
Akkor is ez a véleményem. Amit lefoglaltak, ahhoz egy ujjal sem nyúltam.

ÜGYÉSZ
Összesen hány alkalommal és hány liter bort adott önnek Deák Mihály cserébe a cseppjeiért?

SZEMCSÁK
Elnézést, hogy közbeszólok, de egyet sem.

ÜGYÉSZ
Nem téged kérdeztelek, Szemcsák elvtárs!

SZEMCSÁK
Bocsánat, de megrezdült bennem valami, s azt hittem, a bizonyosságot keresed. Deák Miska a bort mindig nekem adta. Csak egyetlen alkalommal küldött velem egy kannával Jóska komámnak, kizárólag a barátság okán. Bagatell tehát ezért a vádaskodás.

BÉRES
Mi a baj ezzel, ügyész elvtárs? Ha pénzért adtam volna neki a cseppeket, az sem lehetne kuruzslás!

ÜGYÉSZ
(csodálkozva) Mert? Már Jogásznak is felcsapott?

BÉRES
Mert a kutyájának adtam, s nem neki. Melyik törvény mondja meg, hogy állatnak eledelként mit nem adhatok?

ÜGYÉSZ
(tűnődve) Aha. Hogyan merészelt emberek szervezetébe olyan vegyszert juttatni, melynek ártalmatlansága egyáltalán nem igazolt?

BÉRES
Csaknem tízéves kutatómunka áll mögöttem. A szert először egereken, később patkányokon és nagyobb állatokon próbáltam ki. Ennek során a Szegedi Biológiai Központtól kértem segítséget. Amikor láttam, hogy az állatok esetében a tumoros megbetegedésekre kedvező hatása van a szemek, kipróbáltam magamon is. Tudtam, mit tartalmaz a készítmény, hiszen magam állítottam össze, tudtam, hogy nem lehet ártalmas, de a teljes biztonságra törekedtem. Ezért több mint tízszeresét vettem be annak a dózisnak, ami egy embernek maximálisan javasolt. Életenergiám a sokszorosára növekedett, immunrendszerem felerősödött. Ennek ellenére eleinte kizárólag csak olyan betegeknek adtam a szerből, akiknek az életéről a hivatalos orvostudomány lényegében lemondott, s állapotukat gyógyíthatatlannak minősítette. Ezt a tevékenységemet dr. Kondrai Gerő főorvos úr is figyelemmel kísérte. A gyógyíthatatlan betegek majdnem harminc százalékának jelentősen javult az állapota, sőt többen visszanyerték egészségüket is. A gyógyszer emberekre való ártalmatlansága bebizonyosodott. Ezek után javasolni mertem más daganatos betegeknek is.

ÜGYÉSZ
Ön a kórházakban elhalálozott emberek testéből jogosulatlanul vett szövetmintákat használt fel a kísérleteihez. Hogyan merészelte? Feleljen!

BÉRES
A mintákat Gerlei professzor úrtól, a Szabolcs-Szatmár Megyei Kórház kórboncnok főorvosától kaptam, hivatalosan. Ezt dokumentumokkal tudom igazolni.

ÜGYÉSZ
Miért kellett magának szövetminta?

BÉRES
A daganatos megbetegedések kialakulásában a nyomelemeknek rendkívüli fontosságát tételeztem föl, ezért a beteg és egészséges szövettani minták összehasonlítása során is elsősorban ezeknek az elemeknek a szerepére koncentráltam. Néhány vizsgálat után egyértelművé vált a sejtésem. Egyúttal megfigyeltem azt is, hogy a beteg szövetek átlagos kálium- és kalciumtartalma mintegy kétszerese az egészségesekének. Ez a rákos folyamatoknak kedvez.

(Vonatok sípolása és dudálása hallatszik. Az ügyész kis szünetet tart.)

ÜGYÉSZ
(fenyegetően) Feleljen, Béres! Hogyan merte a betegeknek azt tanácsolni, hogy a szer szedésével egyidejűleg hagyják abba a kemoterápiás és egyéb hivatalos kezeléseket? Hogyan merte tőlük megvonni az addig alkalmazott gyógymódot? Hogyan merte más orvosok véleményét felülbírálni, s ezzel egyúttal önmagát orvosnak kiadni?

BÉRES
Mindenkinek minden esetben azt tanácsoltam, hogy a szert csak a hivatalos orvoslással alkalmazott gyógymód mellett használja. Nyomatékosan kifejezésre juttattam, hogy a hivatalos gyógykezelés alól senki ne vonja ki magát. Kérdezzék csak meg a betegeket!

ÜGYÉSZ
(gúnyosan) Kiket? Akik a kemoterápiás kezelés elhagyása miatt már a földben vannak?

BÉRES
(Szeme haragosan felvillan) Ügyész Úr! Úgy tudom, a szocialista jog nem ismeri a vérvádi eljárást. Megkérdezni természetesen csak az élőket lehet. De milyen jogon vádol engem olyasmivel, ami eleve csak fikció lehet? Mit gondol maga? Azok közül, akik nem kaptak a cseppjeimből, de végig kapták a legmegrázóbb és legmodernebb kezeléseket, senki sincs még a föld alatt?

ÜGYÉSZ
Ön orvosnak adta ki magát! Úgy viselkedett, hogy azt higgyék, orvos!

BÉRES
Nem, ügyész úr. Lényegében megtiltottam a hivatalos kezelés abbahagyását.

ÜGYÉSZ
(a fejét rázva) Ebből a szempontból a tiltás is orvosi tanács. Hiszen a betegnek joga van eldöntenie, hogy miként kezeljék...

KAPONYÁS BÁCSI
(közbevágva) Tényleg úgy van a, ha akarom, vemhes, ha akarom, nem vemhes.

BÉRES
A tiltás mellé mindig hozzátettem, hogy a hivatalos gyógyításban a kezelőorvos utasítása szerint vegyen részt a beteg.

ÜGYÉSZ
Meg lehet magyarázni, de ez csak szofisztika. Mégis az a helyzet, hogy orvosnak adta ki magát. (Zakója zsebéből egy papírt vesz elő.) Ismerős?

BÉRES
Nem tudom.

ÜGYÉSZ
(jelentőségteljesen) Ön egy beteg kislányt megvizsgált, majd utasítást adott a cseppek használatára. Amikor a beteg távozott, felismerte, hogy annak egészségi állapotát és életét a tanácsa veszélyezteti, ezért írásban korrigálta azt...

(Az ügyész kinyitja a papírt, Simon rémülten Béresre néz.)

SIMON
(sóhajtva) Jóska bátyám!

BÉRES
Ne mondj semmit, én mindent megértek.

ÜGYÉSZ
(a papírt kinyitva olvasni kezd.) Két héten át mindennap, evés közben 4x10 cseppet szedjen. A harmadik héttől mindennap 3x10 csepp is elegendő lesz. A cseppek szedhetők teában vagy szörpben. Minden alkalommal 1 db C-vitamin-tablettát kell bevenni mellé. És vastag, nyomtatott betűkkel ráírva: szigorú diéta. (Jelentőségteljesen.) Mi ez, ha nem egy szabályos recept? Béres! Mit tud erre mondani?

BÉRES
Formailag az.

SZEMCSÁK
(közbekottyantva) Vajon egy patikus mit mondana erre?

ÜGYÉSZ
(Szemcsákot meg sem hallva) Sajnos, nemcsak formailag. És ez az irat mást is igazol. Ön játszott egy kislány életével, mert ahhoz volt kedve, hogy orvosnak adja ki magát.

KAPONYÁS BÁCSI
És aki a levelet nem továbbította, az mit csinált?

ÜGYÉSZ
Az most nem tartozik ide.

KAPONYÁS BÁCSI
Nem? Akkor járhat fölemelt fővel az igazság?

ÜGYÉSZ
Béres! Ön orvosnak adta ki magát...

BÉRES
(közbevágva) Nem...

ÜGYÉSZ
(nyomatékkal folytatva, s a felolvasott papírt diadalittasan feljebb emelve) S most el is ismerte!

KAPONYÁS BÁCSI
(méltatlankodva megvakarja a tarkóját) Hő!

(Az ügyész fel-alá járkál, majd a zakója zsebéből négy útlevelet vesz elő.)

ÜGYÉSZ
(lobogtatva az útleveleket) Ez itt négy világútlevél. Fényképek és adatok nélkül.

(Katinka Béreshez lép, megfogja a kezét.)

KATALIN
Bármit is mondj, mi veled vagyunk!

BÉRES
Már válaszoltam.

ÜGYÉSZ
(idegesen) Szemcsák elvtárs, Kaponyás bácsi, Simon! Ki kellene menni. Béres elvtársat most elvisszük. A továbbiakban...

(Hirtelen nyílik az ajtó, és beszalad Katinka jókedvűen. Béres előtt megpördül, fejét hátravetve lobogtatja a haját. Az ügyészen látszik, hogy az emlékezetében kutat, valahonnét ismerős neki a kislány.)

KATINKA
(vidáman) Doktor bácsi, doktor bácsi! Nézd! (Kezével átfogva a haját.) Meggyógyultam.

(...)