(a borítót a boscorealei villa nagy termének
figurális freskója felhasználásával
Balogh áááágnes Emese készítette)

2. kép

(...)
PILÁTUS (vontatottan, melyből kis gunyorosság is kihallható) Nem szeretem a hívőket, mert aki hisz, abban szenvedély van, s a szenvedély kiszámíthatatlan.

CLAUDIA (arcul legyinti Pilátust) Te álszent! Eddig bezzeg ez a szenvedély éltetett.

PILÁTUS (elkapva Claudia kezét) Most is ez éltet, kis rimám!

CLAUDIA (dühösen sziszegve) Beszélj!

PILÁTUS Mi nem hisszük az isteneket, mert hit nélkül is tudjuk, hogy vannak. Azt mondjuk, ismerjük törvényeiket, s ha ismerjük, akkor törvényeik szerint kiszámíthatóak. Ám mégis kényük-kedvük szerint játszanak velünk.

CLAUDIA Az istenek azt csinálnak, amit akarnak...

PILÁTUS Ám akkor nincsenek törvényeik.

CLAUDIA Pilátus! Miket zagyválsz itt össze nekem! Azt mondd, amivel megzsaroltak!

PILÁTUS A zsidók is úgy vannak vele, hogy tudják, hogy van istenük. Ismerik törvényét, s Jehova a törvénye szerint kiszámítható.

CLAUDIA Nocsak. S Jehova nem játszik velük?

PILÁTUS Ha játszik is, nem kénye s kedve szerint.

CLAUDIA Csak nehogy zsidó légy a végén, Pilátus! (Felkacagva) A te korodban az már fájdalmas lehet. (Gúnnyal) Még el is vérezhetsz a végén.

PILÁTUS Ide figyelj, Claudia! Amikor ma Jézus ügyét vizsgáltam...

CLAUDIA (közbevágva) Kiét?

PILÁTUS Jeshuáét.

CLAUDIA (hirtelen az ágyra huppanva) Aha. Akkor?

PILÁTUS Eszembe jutott Szophoklész Aiasza.

CLAUDIA És?

PILÁTUS Nézd! Ha egy istennek nincsenek törvényei, akkor az nem igazán isten.

CLAUDIA (felülve) Jupiter arany oszlopaira mondom, tebenned megbuggyant a bor, amit ma megittál és szétnyomta az eszedet!

PILÁTUS Ha pedig minden törvénye kiszánútható, akkor nem állhat az emberek fölött.

CLAUDIA Ezek szerint a zsidók istene ember, vagy maguk a zsidók is istenek.

PILÁTUS Így van. De mert igaz egyik sem lehet, kell lenni ennek az istennek egy olyan törvényének, mely kiszámíthatatlan.

CLAUDIA A törvény azért törvény, hogy kiszámítható legyen.

PILÁTUS De van egy, amelyik nem az.

CLAUDIA Melyik az?

PILÁTUS Amit Jeshua hirdet.

CLAUDIA Milyen törvényt hirdet ez a te embered?

PILÁTUS A kegyelem törvényét.
(...)