k é p e k   a   c s a l á d t a g o k r ó lAnna

gyaloghuszárok

Lili és a mókuskerék

csokorba kötve

megfogyva bár, de törve nem

3 + 1

hívásra várva

vitorlázunk

kétüléses jobbkormányos

hídvámszedegetés lámpafénynél

Lili a séfsegéd

Anna küzdelmei a lángossal

Anna lovagol

Farkaslakán

Tamási Áron szülőháza előtt

az Oltárkő lábánál

Anna és Lili


3 évesen

anyai nagymamámmal

nemcsak kenyérrel él az ember

szüleimmel és testvéreimmel

apai nagyszüleim

tyukodi nagyapám

Fazekas nagyapámmal

tyukodi nagymamámat hallgatva

apám és a találmánya

Fazekas dédanyám 100 évesen

apámmal

tyukodi nagymamám Juliska nénémmel


apám Annával